Alles wat jij moet weten over een starterlening

Waarom een starterslening

Starterslening in het kort

“De Starterslening is een renteloze lening die verstrekt wordt door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het betreft een aanvullende lening, bovenop een andere (eerste) hypotheek. Het doel van de Starterslening is om het kopen van een eigen woning makkelijker te maken voor starters. Dit doel wordt bereikt door een hoger hypotheekbedrag mogelijk te maken en/of de maandlasten voor starters te verlagen.”

Een duwtje in de rug

Een Starterslening is bedoeld als ‘duwtje in de rug’. Daarom hoef je voor deze aanvullende lening geen rente of aflossing te betalen. Je moet de lening wel écht nodig hebben. In verband hiermee wordt er met enige regelmaat naar je inkomen gekeken. De eerste drie jaar hoef je sowieso niets te betalen. Hierna beoordeelt SVn jouw inkomen na 3, 6, 10 en 15 jaar opnieuw. Als na zo’n beoordeling blijkt dat jouw inkomen hoog genoeg is om de lasten zelf te betalen dan zal dit ook moeten gebeuren. Kortom, een Starterslening is en blijft gratis zolang het nodig is.

Veel gestelde vragen

Nee, het afsluiten van een Starterslening is niet gratis. SVn brengt afsluitkosten over de hoofdsom van de Starterslening in rekening. De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor ‘borgtochtprovisie’. Deze borgtochtprovisie is een percentage en wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. Beide bedragen worden ingehouden op de Starterslening. Het SVn draagt de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze kosten zijn overigens wel fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat je een deel van deze kosten weer terugkrijgt. De exacte hoogte van de genoemde kosten is te vinden op de website van het SVn en op de website van de Nationale Hypotheek Garantie

Het is wel een lening. Dit betekent dat het uiteindelijk wel de bedoeling is dat je rente en aflossing gaat betalen. Je hoeft echter alleen rente en aflossing te betalen als je inkomen daar hoog genoeg voor is. Dit wordt bepaald door het SVn. In de eerste drie jaar hoef je sowieso niets voor de Starterslening te betalen. Geen aflossing en ook geen rente.

Hierna moet je in principe wel rente en aflossing gaan betalen. Als je echter denkt dat je inkomen daar niet hoog genoeg voor is, kun je een zogenaamde hertoets aanvragen. Op basis van deze toets wordt bekeken of je moet gaan betalen en hoeveel dat is. Als uit de toets blijkt dat je inkomen niet voldoende is om rente en aflossing te betalen, dan wordt de lening “gratis” voortgezet. Je hoeft dan nog steeds geen rente en/of aflossing te betalen. Vervolgens wordt er in het 6e jaar, 10e jaar en het 15e jaar nogmaals naar je inkomen gekeken. Kortom, als je inkomen tijdens de looptijd voldoende is om rente en aflossing te betalen dan zal je uiteindelijk ook moeten gaan betalen. Als je inkomen onvoldoende is dan blijft de lening gratis. Uiteindelijk moet de lening wel ooit terugbetaald worden. Aflossing van de lening vindt plaats bij verkoop van het huis of na 30 jaar.

Nee, dat kan niet. De eerste rentevaste periode bij een Starterslening is altijd 15 jaar.

Ja, dat kan. Je mag tijdens de looptijd altijd extra aflossen. Als je wil, mag je zelfs de hele lening in één keer aflossen. Aan een aflossing (geheel of gedeeltelijk) zijn geen kosten verbonden.

Als je een nieuwbouwwoning koopt, wordt de Starterslening gebruikt voor de aankoop van de grond en wordt de volledige Starterslening – na aftrek van de kosten – aan de notaris uitbetaald. Indien het bedrag van de 1e termijn lager is dan het bedrag van de Starterslening, dan wordt de Starterslening gestort in een nieuw te openen bouwdepot. Als je een bestaand huis koopt wordt de Starterslening – na aftrek van de kosten – altijd in één keer aan de notaris uitbetaald

Voor het verkrijgen van een Starterslening is er goedkeuring nodig van de gemeente, het SVn en van de bank. Voor de beoordeling moeten er behoorlijk wat stukken ingeleverd worden. Ook moeten er de nodige formulieren voor ingevuld worden. Het lijkt een behoorlijke klus (en dat is het ook).

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van Startersleningen. Voor veel klanten (verspreid door het hele land) hebben wij deze leningen met succes geregeld. Dit betekent dat we onze klanten (bijna) al het werk uit handen kunnen nemen. De klant zorgt voor de gevraagde stukken en wij regelen de rest.

Nee. Een Starterslening is alleen bedoeld voor een eerste eigen woning die door jezelf bewoond zal gaan worden. Je kan dus geen Starterslening krijgen voor de aankoop van een vakantiewoning of een woning die je wil gaan verhuren.

Nee. Een Starterslening is alleen beschikbaar voor mensen die voor het eerst een huis gaan kopen. Als je al eerder een huis in eigendom hebt gehad, kan je alleen een ‘gewone’ hypotheek krijgen. Hierbij kunnen wij jou overigens ook bij helpen. Geen probleem.

Volgens de spelregels van de Starterslening is het niet toegestaan om leningen af te sluiten bij anderen voor de aankoop van de woning. Ook leningen waarbij geen rente in rekening gebracht wordt (of waarbij de rente wordt ‘terug geschonken’) zijn niet toegestaan. Onvoorwaardelijke schenkingen zijn wel toegestaan. Kortom, ouders (en anderen) kunnen alleen helpen door geld te geven, maar niet door geld uit te lenen.

Nee, dat kan niet. Een Starterslening kan aangevraagd worden door maximaal twee aanvragers.

Ja. De Starterslening is altijd een aanvulling op een ‘gewone’ hypotheek. Deze hypotheek moet een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn. Dit is overigens geen nadeel. NHG biedt de starter juist veel voordelen, waaronder een fikse rentekorting.

De Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die je kan krijgen bij het afsluiten van een lening als je een woning koopt en/of als je jouw woning gaat verbouwen. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van jouw hypotheek aan de geldverstrekker. Natuurlijk maak je bij het aangaan van de lening samen met je geldverstrekker goede en verstandige afspraken over de betaling van je woonlasten. Er kunnen zich echter situaties in je leven voordoen waardoor het aflossen van de lening niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als je inkomen vermindert door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het kan voorkomen dat je in zo’n geval je woning moet verkopen en dat de opbrengst van je woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restschuld aan de geldverstrekker. Door deze zekerheid van de NHG zal de geldverstrekker je een aantal voordelen bieden.

Lagere hypotheekrente

Door de borgstelling beloont de geldgever je met een lagere hypotheekrente. Jouw rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,6%. Afhankelijk van de hoogte van je lening kan dit elk jaar opnieuw honderden euro’s voordeel bieden.

Veilig en verantwoord lenen

Met Nationale Hypotheek Garantie weet je zeker dat je bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld overhoudt voor andere belangrijke uitgaven.

Kosten fiscaal aftrekbaar

Alle kosten die je moet maken om Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen, zijn fiscaal aftrekbaar.

Kwijtschelding

Als in het geval van een gedwongen verkoop blijkt dat je geen schuld hebt aan deze verkoop en je hebt geprobeerd de restschuld zoveel mogelijk te beperken, zal de stichting de restschuld kwijtschelden.

Meest besproken onderwerpen

Gunstige voorwaarden

De Starterslening, aangeboden door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en jouw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van jouw huis en het bedrag dat bij de bank maximaal kan worden geleend volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van deze lening hangt af van jouw inkomen, het eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente waar je gaat wonen.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen. Hierna moet de rente en aflossing worden betaald. Indien je denkt de maandlasten niet te kunnen betalen, dan is het mogelijk, tegen betaling, bij het SVn een hertoets aan te vragen. Dan ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

Starterslening in het kort

Wil je voor het eerst een huis kopen, maar staan de hoge woonlasten in de weg? Met de Starterslening kan je, in de meeste gevallen, toch het huis kopen dat je op het oog hebt.

De gemeente bepaalt

Jouw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente de maximale hoofdsom die je kan krijgen.

Praktisch voorbeeld

Henk en Margreet willen graag samen een huis kopen. Het is hun eerste huis. Ze zijn dus starters. Na een kleine zoektocht hebben ze hun droomhuis gevonden. Ze kunnen het huis kopen voor € 200.000. Bovenop dit bedrag komen nog wel de zogenaamde ‘kosten koper‘. De kosten koper komen uit op ongeveer € 10.000.

Kortom, Henk en Margreet hebben dus een bedrag van € 210.000 nodig om het huis te kunnen kopen. Aangezien ze € 20.000 spaargeld kunnen gebruiken voor de aankoop van het huis, moeten ze € 190.000 kunnen lenen om het huis te kunnen kopen. Enthousiast gaan Henk en Margreet naar hun hypotheekadviseur. Ze zijn benieuwd of ze het gewenste bedrag kunnen lenen (en wat de maandlasten zullen zijn). Uit de berekening van de hypotheekadviseur blijkt dat de maximale hypotheek ongeveer € 165.000 is. Dit is niet voldoende om het huis te kunnen kopen. Henk en Margreet komen € 25.000 tekort!

In dit geval kan een Starterslening uitkomst bieden. De adviseur bekijkt of de gemeente waar het huis staat Startersleningen verstrekt. Dit blijkt zo te zijn. Vervolgens controleert de adviseur of Henk en Margreet voldoen aan alle spelregels van de gemeente en het SVn. Ook dit blijkt gelukkig zo te zijn. Uit een nieuwe berekening blijkt dat Henk en Margreet in aanmerking komen voor een Starterslening van € 25.000. Door de Starterslening kunnen ze het huis toch kopen

Bereken jouw starterslening

Wat kan je extra lenen?

De hoogte van de Starterslening is geen standaard bedrag. Bij het vaststellen van de hoogte van de Starterslening wordt o.a. gekeken naar je inkomen, de prijs van het huis en de hypotheekrente. Hiernaast kunnen de spelregels ook verschillen per gemeente. Wil je weten wat de Starterslening precies voor jou kan betekenen? Laat dan een vrijblijvende berekening maken.

Aanvraagformulier starterslening